Usługi wchodzące w skład prowadzenia Ewidencji Przychodów : 

 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Prowadzenie ewidencji VAT ( zakupu i sprzedaży )

 • Weryfikacja kontrahentów w VAT i VAT VIES

 • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT

 • Sporządzanie raportów wspomagających wyliczenie miesięcznego zobowiązania wobec fiskusa

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT

 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe

 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 • Doradztwo w zakresie założenia i rozszerzania działalności gospodarczej

Usługi wchodzące w skład prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów : 

 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Podział na dokumenty kosztowe, zakupowe i inwestycyjne

 • Prowadzenie ewidencji VAT ( zakupu i sprzedaży )

 • Weryfikacja kontrahentów w VAT i VAT VIES

 • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT

 • Sporządzanie raportów wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT na zasadach ogólnych i liniowy

 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe

 • Sporządzanie dokumentów kadrowych, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS, wysyłka deklaracji ZUS

 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 • Doradztwo w zakresie założenia i rozszerzania działalności gospodarczej

Usługi wchodzące w skład prowadzenia Ksiąg Rachunkowych : 

 • Tworzenie zakładowego planu kont,

 • Zdefiniowanie bilansu na potrzeby sprawozdawczości

 • Ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości występujących w danym roku obrachunkowym,

 • Sporządzanie deklaracji

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-ZD

  • CIT-8

  • PIT

  • INTRASTAT

  • Na potrzeby GUS

 • Prowadzenie Ewidencji :

  • VAT zakupu i sprzedaży,

  • Środków trwałych i wyposażenia,

  • Operacji Bankowych,

  • Operacji Kasowych,

 • Kontrola nad rozrachunkami z kontrahentami w firmie,

 • Analiza przedsiębiorstwa,

 • Ewidencja różnic kursowych od środków pieniężnych i rozrachunków,

 • Sporządzanie wymaganych dokumentów wewnętrznych,

 • Sporządzanie rocznego Sprawozdania Finansowego*.

 

W naszej ofercie mamy również możliwość wyjazdu do siedziby firmy klienta i prowadzenie ksiąg na miejscu. Dzięki temu zyskują Państwo bieżącą kontrolę nad rozrachunkami i finansami w swojej firmie, jak również na bieżąco możemy rozwiązywać problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 


* - cena za sporządzenie sprawozdania ustalana jest indywidualnie

© 2017 Kontax sp. z o.o. sp.k.

Please publish modules in offcanvas position.